مرور برچسب

بیمارستان های تهران برای کرونا

آخرین خبرها از کرونا در ایران

آخرین خبرها از کرونا در ایران - برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما شنبه ۳ اسفند ماه ۹۸ با اجرای دکتر میرسیدی و با حضور دکتر محمدمهدی گویا معاون بیماری های واگیردار بهداشت، درمان و آموزش پزشکی + دکتر پیرحسین کولیوند (رئیس اورژانس کشور) +