خانه برچسب‌ها برنامه های درسی شبکه آموزش 6 فروردین ماه 99

برچسب: برنامه های درسی شبکه آموزش 6 فروردین ماه 99

ریاضی ششم ابتدایی 6 فروردین - درس ریاضی ششم دبستان - فرصت برابر - شبکه آموزش - شبکه 7 سیما - آموزش مجازی از راه دور - کلاسهای شبکه آموزش - اموزش و پرورش - ویروس کرونا - تعطیلی مدارس - tv7.ir - amoozesh tv

ریاضی ششم ابتدایی شبکه آموزش ۶ فروردین ۹۹ برنامه فرصت برابر

دانلود فیلم کلاس ریاضی ششم ابتدایی برنامه فرصت برابر امروز ۶ فروردین ۹۹ – برنامه مدرسه تلویزیونی ایران پخش شده از شبکه آموزش سیما در تاریخ چهارشنبه ششم فروردین ماه ۹۹...
علوم پنجم ابتدایی 6 فروردین - درس علوم پنجم دبستان - فرصت برابر - شبکه آموزش - شبکه 7 سیما - آموزش مجازی از راه دور - کلاسهای شبکه آموزش - اموزش و پرورش - ویروس کرونا - تعطیلی مدارس - tv7.ir - amoozesh tv

علوم پنجم ابتدایی شبکه آموزش ۶ فروردین ۹۹ برنامه فرصت برابر

دانلود فیلم کلاس علوم پنجم ابتدایی برنامه فرصت برابر امروز ۶ فروردین ۹۹ – برنامه مدرسه تلویزیونی ایران پخش شده از شبکه آموزش سیما در تاریخ چهارشنبه ششم فروردین ماه ۹۹...
ریاضی چهارم ابتدایی 6 فروردین - درس ریاضی چهارم دبستان - فرصت برابر - شبکه آموزش - شبکه 7 سیما - آموزش مجازی از راه دور - کلاسهای شبکه آموزش - اموزش و پرورش - ویروس کرونا - تعطیلی مدارس - tv7.ir - amoozesh tv

ریاضی چهارم ابتدایی شبکه آموزش ۶ فروردین ۹۹ برنامه فرصت برابر

دانلود فیلم کلاس ریاضی چهارم ابتدایی برنامه فرصت برابر امروز ۶ فروردین ۹۹ – برنامه مدرسه تلویزیونی ایران پخش شده از شبکه آموزش سیما در تاریخ چهارشنبه ششم فروردین ماه ۹۹...
فارسی سوم ابتدایی 6 فروردین - درس فارسی سوم دبستان - فرصت برابر - شبکه آموزش - شبکه 7 سیما - آموزش مجازی از راه دور - کلاسهای شبکه آموزش - اموزش و پرورش - ویروس کرونا - تعطیلی مدارس - tv7.ir - amoozesh tv

فارسی سوم ابتدایی شبکه آموزش ۶ فروردین ۹۹ برنامه فرصت برابر

دانلود فیلم کلاس فارسی سوم ابتدایی برنامه فرصت برابر امروز ۶ فروردین ۹۹ – برنامه مدرسه تلویزیونی ایران پخش شده از شبکه آموزش سیما در تاریخ چهارشنبه ششم فروردین ماه ۹۹...
ریاضی دوم ابتدایی 6 فروردین - درس ریاضی دوم دبستان - فرصت برابر - شبکه آموزش - شبکه 7 سیما - آموزش مجازی از راه دور - کلاسهای شبکه آموزش - اموزش و پرورش - ویروس کرونا - تعطیلی مدارس - tv7.ir - amoozesh tv

ریاضی دوم ابتدایی شبکه آموزش ۶ فروردین ۹۹ برنامه فرصت برابر

دانلود فیلم کلاس ریاضی دوم ابتدایی برنامه فرصت برابر امروز ۶ فروردین ۹۹ – برنامه مدرسه تلویزیونی ایران پخش شده از شبکه آموزش سیما در تاریخ چهارشنبه ششم فروردین ماه ۹۹...
ریاضی اول ابتدایی 6 فروردین - درس ریاضی اول دبستان - فرصت برابر - شبکه آموزش - شبکه 7 سیما - آموزش مجازی از راه دور - کلاسهای شبکه آموزش - اموزش و پرورش - ویروس کرونا - تعطیلی مدارس - tv7.ir - amoozesh tv

ریاضی اول ابتدایی شبکه آموزش ۶ فروردین ۹۹ برنامه فرصت برابر

دانلود فیلم کلاس ریاضی اول ابتدایی برنامه فرصت برابر امروز ۶ فروردین ۹۹ – برنامه مدرسه تلویزیونی ایران پخش شده از شبکه آموزش سیما در تاریخ چهارشنبه ششم فروردین ماه ۹۹...
فارسی پایه هشتم 6 فروردین - درس فارسی پایه 8 - فرصت برابر - شبکه آموزش - شبکه 7 سیما - آموزش مجازی از راه دور - کلاسهای شبکه آموزش - اموزش و پرورش - ویروس کرونا - تعطیلی مدارس - tv7.ir - amoozesh tv

فارسی پایه هشتم ۸ شبکه آموزش ۶ فروردین ۹۹ برنامه فرصت برابر

دانلود فیلم کلاس فارسی پایه هشتم ۸ برنامه فرصت برابر امروز ۶ فروردین ۹۹ – برنامه مدرسه تلویزیونی ایران پخش شده از شبکه آموزش سیما در تاریخ چهارشنبه ششم فروردین ماه...
عربی پایه نهم 6 فروردین - درس عربی پایه 9 - فرصت برابر - شبکه آموزش - شبکه 7 سیما - آموزش مجازی از راه دور - کلاسهای شبکه آموزش - اموزش و پرورش - ویروس کرونا - تعطیلی مدارس - tv7.ir - amoozesh tv

عربی پایه نهم ۹ شبکه آموزش ۶ فروردین ۹۹ برنامه فرصت برابر

دانلود فیلم کلاس عربی پایه نهم ۹ برنامه فرصت برابر امروز ۶ فروردین ۹۹ – برنامه مدرسه تلویزیونی ایران پخش شده از شبکه آموزش سیما در تاریخ چهارشنبه ششم فروردین ماه...
کاروفناوری پایه هفتم 6 فروردین - درس فناوری پایه 7 - فرصت برابر - شبکه آموزش - شبکه 7 سیما - آموزش مجازی از راه دور - کلاسهای شبکه آموزش - اموزش و پرورش - ویروس کرونا - تعطیلی مدارس - tv7.ir - amoozesh tv

کاروفناوری پایه هفتم ۷ شبکه آموزش ۶ فروردین ۹۹ برنامه فرصت برابر

دانلود فیلم کلاس کاروفناوری پایه هفتم ۷ برنامه فرصت برابر امروز ۶ فروردین ۹۹ – برنامه مدرسه تلویزیونی ایران پخش شده از شبکه آموزش سیما در تاریخ چهارشنبه ششم فروردین ماه...

جدیدترین ها

ویدیوهای پیشنهادی

آرشیو سریال