سخنرانی رهبرانقلاب عید فطر ۹۸

10870
 

کانال تلگرام سایت ویدیو      

سخنرانی رهبرانقلاب عید فطر ۹۸ مصلی تهران (مصلی بزرگ امام خمینی ره)

سخنرانی رهبرانقلاب عید فطر ۹۸