سرنوشت نامه خاتمی به آمریکا

223
  
کانال تلگرام سایت ویدیو      

سرنوشت نامه خاتمی به آمریکا – تصوری که آمریکائیها از قدرت ایران دارند به مراتب واقعی تر از برخی مسئولان داخلی کشور است. جهان در آغاز هزاره قرن قرار داشت و گفتگوی تمدنهای دولت اصلاحات در سازمان ملل پذیرفته شده بود اما آمریکا به چیزی جز تسلیم کردن ایران راضی نمی شد.وحشت از حمله آمریکا به ایران در آن ایام به شدت از سوی روزنامه های زنجیره ای به افکار عمومی پمپاژ می شد

سرنوشت نامه خاتمی به آمریکا