پشت پرده اتفاقات دیروز دانشگاه تهران

216
 


کانال تلگرام سایت ویدیو        

پشت پرده اتفاقات دیروز دانشگاه تهران در مورد تجمع غیر قانونی عده ای دانشجو نما که با هتک حرمت ماه رمضان خواستار بدپوششی و بدحجابی بودند

پشت پرده اتفاقات دیروز دانشگاه تهران