گفتگوی چالشی رشیدپور با طلبه جوان در خصوص دستاوردهای ۴۰ ساله کشور و مقایسه آن با دوران پهلوی

464
 

کانال تلگرام سایت ویدیو

گفتگوی چالشی رشیدپور با طلبه جوان در خصوص دستاوردهای ۴۰ ساله کشور و مقایسه آن با دوران پهلوی