جدول پخش برنامه درسی شبکه آموزش و ۴ دوشنبه ۱۱ فروردین ۹۹ مدرسه تلویزیونی ایران

برنامه درسی ۱۱ فروردین ۹۹ شبکه آموزش و شبکه چهار سیما که امروز دوشنبه از این کانال دو به روی آنتن می رود.

لازم بذکر است شما می توانید برای تماشای برنامه های پخش شده تا این لحظه بر روی لینک های زیر کلیک کنید

دانلود فیلم های شبکه آموزش

دانلود فیلم های شبکه ۴ سیما

نکته مهم: سایت ویدیو بروزترین سایت ویدئویی ایران است که پخش زنده برنامه های آموزشی و درسی هر دو شبکه را در دستور کار قرار داده و شما می توانید با کلیک بر روی دو لینک بالا که با رنگ قرمز و آبی مشخص شده به صفحه پخش زنده بروید؛ همچنین فیلم هر آموزش بلافاصله پس از پایان پخش آنلاین در همین صفحه قابل دانلود می باشد (توجه کنید لینک هایی که در پائین به رنگ آبی درآمده یعنی پخش شده و لینک هایی که هنوز آبی نشده یعنی پخش نشده است)

برنامه فرصت برابر که به مدرسه تلویزیونی ایران معروف شده، یکی از تصمیمات وزارت آموزش و پرورش در ایام شیوع کرونا و لزوم در خانه ماندن دانش آموزان بود که اتخاذ و با همکاری سازمان صداوسیما به منصه ظهور رسید.

جدول پخش شبکه آموزش سیما در روز یازدهم فروردین ماه ۱۳۹۹

⬅️ برنامه درسی متوسطه دوره اول ۱۱ فروردین ۹۹:

ساعت٩ تا٩:٣٠درس زبان انگلیسی پایه۷.

ساعت٩:٣٠ تا١٠ درس علوم تجربی پایه۹

ساعت١٠ تا ١٠:٣٠ درس ادبیات پایه۸

⬅️ برنامه درسی دوره ابتدایی ۱۱ فروردین ۹۹:

ازساعت١٠:٣٠ تا۱۱ علوم تجربی و تفکر پایه اول.

از ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ علوم تجربی و تفکر پایه دوم.

از ساعت ١١:٣٠ تا١٢بازی و ریاضی پایه سوم.

ازساعت١٢تا١٢:٣٠ فارسی و نگارش پایه چهارم.

از ساعت ١٢:٣٠ تا١٣بازی و ریاضی پایه پنجم.

از ساعت ١٣:٢٠ تا۱۳:۴٠بازی و ریاضی ششم.

⬅️ برنامه درسی متوسطه دوم ۱۱ فروردین ۹۹:

ساعت۱۵درس زبان انگلیسی پایه١١

ساعت١۵:٣٠ درس شیمی پایه۱٢

ساعت۱۶درس آمار و احتمال ١ پایه ١٠

ساعت۱۶:۳۰درس حسابان پایه١٠

ساعت۱۷ درس فارسی پایه ١٢ .

ساعت۱۷:۳۰درس حسابان٣ پایه۱۲

جدول پخش شبکه چهار سیما در روز یازدهم فروردین ماه ۱۳۹۹

⬅️ جدول برنامه دروس رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی وفنی حرفه ای وکاردانش:

ساعت۸تا۸:۳۰درس علوم و فنون ادبی ۱پایه ۱۰

ساعت۸:۳۰تا۹درس احکام ١ پایه۱٠

ساعت۹تا٩:٣٠درس عربی زبان قرآن ٢ پایه۱۱

ساعت۹:۳۰ تا١٠درس اصول و عقاید ٣ پایه١٢

ساعت۱۰تا١٠:٣٠درس فلسفه٢ پایه۱۲

ساعت۱۰:۳۰تا۱۱درس عربی ٢ پایه١١

ساعت۱۱تا١١:٣٠ درس بهداشت و ایمنی محیط کار پایه ١٠

ساعت۱۱:۳۰تا١٢ درس گرافیک و نشر مطبوعات پایه۱۲

برنامه درسی روز دوشنبه برنامه فرصت برابر مدرسه تلویزیونی ایران تاریخ یازدهم فروردین ماه ۹۹ را در این صفحه منتشر می کنیم تا دسترسی به دروس شبکه آموزش و شبکه چهار سیما برای مخاطبان فرهیخته سایت ویدیو سهل الوصول و آسان باشد.

حالا که فرصتی فراهم آمده نباید آن را با اوقات فراغت اشتباه گرفت و وقت را به بطالت گذراند، پس شایسته است دانش آموزان فرصت را غنیمت شمرده و با مشاهده ویدئو و کلیپ های درسی برنامه فرصت برابر یا همان مدرسه تلویزیونی ایران از گروه آموزشی سایت ویدیو بنیه علمی خود را تقویت نموده و آماده و مهیا برای امتحانات پایان سال شوند.af;i Hl,ca