برنامه درسی شبکه آموزش ۱۹ فروردین ۹۹ + شبکه ۴ جدول پخش سه شنبه

برنامه درسی شبکه آموزش ۱۹ فروردین را از اینجا ببینید (کلیک کنید)

برنامه ی درسی شبکه آموزش ۱۹ فروردین ۹۹ روز سه شنبه، جدول پخش برنامه های مدرسه تلویزیونی شبکه ۷ سیما، برنامه درسی فردا ۱۹ فروردین شبکه چهار سیما و جدول پخش برنامه های کانال ۴ را در یکجا جمع کرده ایم.

برنامه درسی شبکه اموزش فردا ۱۹ فروردین ۹۹ شامل دو بخش صبحگاهی و عصرگاهی است و پخش زنده شبکه آموزش از همین سایت قابل ملاحظه است.

در برنامه درسی شبکه آموزش ۱۹ فروردین ۹۹ دروس هر سه مقطع تحصیلی گنجانده شده است که تدریس این دورس بصورت آنلاین از سایت پخش خواهد شد.

برنامه درسی شبکه ۷ سیما ۱۹ فروردین ۹۹ را زودتر از دیگران در گروه آموزشی سایت ویدیو ببینید.

برنامه درسی شبکه آموزش ۱۹ فروردین را از اینجا ببینید (کلیک کنید)

جدول پخش برنامه های درسی در روز سه شنبه نوزدهم فروردین ماه ۱۳۹۹ شبکه آموزش سیما

⬅️ جدول پخش برنامه درسی شبکه آموزش ۱۹ فروردین ۹۹  متوسطه دوره اول:

متوسطه دوره اول:

ساعت٨ تا ٨:٣٠ درس (بزودی اعلام میشه) پایه ٩ .

ساعت٨:٣٠ تا ٩ درس (بزودی اعلام میشه) پایه ٨

ساعت٩ تا ٩:٣٠ درس (بزودی اعلام میشه) پایه ٧

⬅️جدول پخش برنامه درسی شبکه آموزش ۱۹ فروردین ۹۹ دوره ابتدایی:

ساعت١٠:٣٠ تا۱۱ (بزودی اعلام میشه) پایه اول.

ساعت ۱۱تا١١:٣٠ (بزودی اعلام میشه) پایه دوم.

ساعت ١١:٣٠ تا١٢ (بزودی اعلام میشه) پایه سوم.

ساعت١٢تا١٢:٣٠ (بزودی اعلام میشه) پایه چهارم.

ساعت ١٢:٣٠ تا١٣درس (بزودی اعلام میشه) پایه پنجم.

ساعت ١٣:١۵تا۱۳:۴۵ درس (بزودی اعلام میشه) پایه ششم.

⬅️ جدول پخش برنامه برنامه درسی شبکه آموزش ۱۹ فروردین ۹۹ دوره متوسطه دوم:

ساعت١۴:٣٠ درس (بزودی اعلام میشه) پایه١٠

ساعت١۵درس (بزودی اعلام میشه) پایه۱١

ساعت۱۵:٣٠ درس (بزودی اعلام میشه) پایه١١

ساعت۱۶ (بزودی اعلام میشه) پایه١٢

ساعت۱۶:٣٠ (بزودی اعلام میشه) پایه١٢

ساعت ١٧ درس (بزودی اعلام میشه) پایه۱۲

ساعت ٢٢ درس (بزودی اعلام میشه) پایه١٢

ساعت ٢٢:٣٠ درس (بزودی اعلام میشه) پایه١٢

جدول پخش برنامه های درسی شبکه چهار سیما در روز سه شنبه نوزدهم فروردین ماه ۱۳۹۹

جدول پخش شبکه ۴ برنامه درسی رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه ای وکاردانش:

برنامه درسی ۱۹ فروردین ۹۹ شبکه چهار سیما

ساعت۸تا۸:۳۰ درس (بزودی اعلام میشه) پایه دهم

ساعت۸:۳۰تا۹درس (بزودی اعلام میشه) ادبیات و علوم انسانی و‌علوم و معارف اسلامی

ساعت۹تا٩:٣٠درس (بزودی اعلام میشه) رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت۹:۳۰تا١٠درس (بزودی اعلام میشه) پایه دهم علوم و معارف اسلامی.

ساعت۱۰تا۱۰:۳۰درس (بزودی اعلام میشه) پایه۱۲رشته علوم و معارف اسلامی.

ساعت۱۰:۳۰تا۱۱درس (بزودی اعلام میشه) پایه۱۲رشته علوم و معارف اسلامی.

ساعت۱۱تا١١:٣٠ درس (بزودی اعلام میشه) پایه١٢ شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت ١١:٣٠ تا ١٢ درس (بزودی اعلام میشه) پایه ١٢ شاخه کاردانش