اولین دادگاه نجفی شهردار سابق تهران و پرونده قتل میترا استاد

388
 
کانال تلگرام سایت ویدیو 

اولین دادگاه نجفی شهردار سابق تهران و پرونده قتل میترا استاد در روز شنبه ۲۲ تیر ماه ۹۸ به ریاست قاضی کشکولی برگزار شد و در این دادگاه زهرا نجفی دختر متهم به قتل، داماد وی (علیرضا ببری) و خبرنگار انصاف نیوز به عنوان مطلع حضور داشتند.

اولین دادگاه نجفی شهردار سابق تهران و پرونده قتل میترا استاد