تشریح جزئیات سقوط هواپیمای اوکراینی از زبان سردار حاجی زاده

22

سردار امیر علی حاجی زاده فرمانده هوای فضای سپاه با حضور در مقابل دوربین ها به شرح ماجرای شلیک موشک به سمت هواپیمای سقوط کرده ۷۳۷ بوئینگ اوکراینی پرداخت و تمام مسئولیت آن را بر عهده گرفت