نقش سردار سلیمانی در مبارزه با داعش

426
 


کانال تلگرام سایت ویدیو                   

نقش سردار سلیمانی در مبارزه با داعش – روایتی منتشر نشده از زبان نجبای عراقی

نقش سردار سلیمانی در مبارزه با داعش