۱۰ رعد و برق خطرناک که توسط دوربین ها ثبت شده

در حال بارگذاری...

 

رعد و برق ها نمادی از قدرت و عظمت خدا هستند که گهگاه باعث رعب و وحشت انسان می شود – سایر ویدئوهای طبیعت اینجاست