ذبح گاو

1275
 


کانال تلگرام سایت ویدیو              

ذبح گاو و سر بریدن آن مهرات خاصی می طلبد که اگر قصاب وارد نباشد ممکن است خطراتی در پی داشته باشد.

ذبح گاو