برنامه درسی ۱۶ اردیبهشت شبکه آموزش سه شنبه + جدول پخش برنامه های شبکه چهار ۹۹/۲/۱۶

برنامه درسی ۱۶ اردیبهشت ۹۹

برنامه درسی ۱۶ اردیبهشت ۹۹ فردا سه شنبه شانزدهم در دو نوبت صبح و عصر از شبکه های آموزش (۷ سیما) و چهار (۴ سیما) به صورت پخش زنده و تماشای آنلاین در قالب مدرسه تلویزیونی ایران و برنامه فرصت برابر به روی آنتن می رود.

جدول زمانی پخش تلویزیونی برنامه درسی مقاطع تحصیلی فردا ۱۶ اردیبهشت بدین صورت است که ابتدا صبح برنامه های درسی متوسطه اول پایه هفتم، هشتم و نهم روانه آنتن شبکه آموزش می شود و همزمان دروس مقاطع دهم، یازدهم و دوازدهم متوسطه دوم رشته های انسانی، معارف و ادبیات از قاب شبکه چهار پخش می شود.

در نوبت بعد تدریس دروس مقطع ابتدایی پایه اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم روانه آنتن شبکه آموزش می شود.

برنامه ی درسی شبکه آموزش ۱۶ اردیبهشت ۹۹ بصورت پخش زنده از سایت ویدیو را می توانید از اینجا ببیند؛ همچنین پخش زنده درسهای آموزشی شبکه چهار از این صفحه قابل نمایش است.

جدول برنامه درسی فردا سه شنبه ۱۶ اردیبهشت شبکه آموزش به شرح زیر است.

⬅️ جدول پخش برنامه های درسی ۱۶ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش متوسطه دوره اول

ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس ادبیات فارسی پایه ۹ نهم متوسطه اول
ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس عربی پایه ۸ هشتم متوسطه اول
ساعت ٨:۴۵ تا ٩:٠۵ درس ریاضی پایه ۷ هفتم متوسطه اول
ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ درس نگارش پایه ۸ هشتم متوسطه اول

⬅️ جدول پخش برنامه های درسی ۱۶ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش دوره ابتدایی:

ازساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس فارسی و نگارش پایه اول ابتدایی
از ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ درس فارسی و نگارش پایه دوم ابتدایی
از ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس مطالعات و مهارتهای اجتماعی سوم ابتدایی
ازساعت١٢تا١٢:٣٠ درس پیام ها و هدیه های آسمانی پایه چهارم ابتدایی
از ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس فارسی و نگارش ‌ پایه پنجم ابتدایی
از ساعت ١٣:١۵ تا۱۳:۴۵درس مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه ششم ابتدایی

⬅️ جدول پخش برنامه های درسی ۱۶ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش دوره متوسطه دوم:

ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵ درس هندسه٢ پایه ١١ رشته ریاضی فیزیک متوسطه دوم
ساعت ١۵ تا ١۵:٣٠ درس شیمی١ پایه١٠ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی متوسطه دوم
ساعت ١۵:٣٠ تا١۶درس جغرافیای ایران پایه ١٠ تمام رشته ها متوسطه دوم
ساعت ١۶ تا١۶:٣٠ درس زیست شناسی ١ پایه ١٠ رشته علوم تجربی متوسطه دوم

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ درس عربی،زبان قرآن ٢ پایه ١١ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی متوسطه دوم
ساعت ١٧ تا١٧:٣٠ درس زیست شناسی٣ پایه ١٢ رشته علوم تجربی متوسطه دوم

⬅️ جدول پخش برنامه های درسی ۱۶ اردیبهشت ۹۹ شبکه چهار:

رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه ای وکاردانش:

ساعت٧ تا ٧:٢۵ درس ریاضی١ – پایه۱٠ – نسبتهای مثلثاتی – شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش .

ساعت ٧:٢۵ تا ٧:۵٠ درس تولید و پرورش حبوبات -مراقبت از بوته – پایه ١٠ -رشته امورزراعی -شاخه فنی و حرفه ای .

ساعت٧:۵٠ تا٨:١٠ درس استاندارد حسابداری صنعتی -سیستم هزینه یابی مرحله ای -پایه١٢ – رشته حسابداری مالی شاخه کاردانش .

ساعت٨:١٠ تا ٨:٣۵ درس استاندارد طراح امور گرافیکی،ادامه آموزش فتوشاپ – پایه ۱۱ – رشته کامپیوتر شاخه کاردانش

ساعت ٨:٣۵ تا ٩:٠٠ درس استاندارد طراح امور گرافیکی،ادامه آموزش فتوشاپ – پایه ۱۱ – رشته کامپیوتر شاخه کاردانش .

ساعت ٩ تا ٩:٣٠ درس کتاب توسعه سلامت و سبک زندگی با ورزش معلولین – پایه ۱۲ – رشته تربیت بدنی – شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ٣٠: ٩ تا ١٠:٠٠ درس تاریخ اسلام ١ پایه١٠ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ٠٠: ١٠ تا ١٠:٣٠ درس علوم و فنون ادبی٢ پایه١١ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ١٠:٣٠ تا ١١ درس تاریخ اسلام ٢ پایه١١ رشته علوم و معارف اسلامی

معمولا جدول درسی و برنامه های روز بعد؛ زودتر از سایر سایت ها در همین صفحه قرار می گیرد که می توانید از قسمت #سرچ با جستجوی جدول برنامه درسی شبکه آموزش یا جدول پخش شبکه چهار به سهولت به همین صفحه منتقل شوید.

اعلام برنامه درسی ۱۶ اردیبهشت برنامه فرصت برابر که به مدرسه تلویزیونی ایران معروف شده، یکی از تصمیمات وزارت آموزش و پرورش در ایام شیوع کرونا و لزوم در خانه ماندن دانش آموزان بود که اتخاذ و با همکاری سازمان صداوسیما به منصه ظهور رسید.

حالا که فرصتی فراهم آمده نباید آن را با اوقات فراغت اشتباه گرفت و وقت را به بطالت گذراند، پس شایسته است دانش آموزان فرصت را غنیمت شمرده و با مشاهده ویدئو و کلیپ های درسی برنامه فرصت برابر یا همان مدرسه تلویزیونی ایران از گروه آموزشی سایت ویدیو بنیه علمی خود را تقویت نموده و آماده و مهیا برای امتحانات پایان سال شوند.af;i Hl,ca