مرور رده

متفرقه

برنامه درسی شبکه آموزش ۱۹ فروردین ۹۹ + شبکه ۴ جدول پخش سه شنبه

برنامه درسی شبکه آموزش ۱۹ فروردین را از اینجا ببینید (کلیک کنید) برنامه ی درسی شبکه آموزش ۱۹ فروردین ۹۹ روز سه شنبه، جدول پخش برنامه های مدرسه تلویزیونی شبکه ۷ سیما، برنامه درسی فردا ۱۹ فروردین شبکه چهار سیما و جدول پخش برنامه های کانال ۴…

جدول پخش برنامه درسی ۱۵ فروردین ۹۹ شبکه آموزش + دورس جمعه شبکه ۴

لازم بذکر است شما می توانید برای تماشای برنامه های پخش شده تا این لحظه بر روی لینک های زیر کلیک کنید؛ همچنین پخش زنده شبکه آموزش و تماشای آنلاین شبکه چهار از دو لینک زیر قابل دسترسی خواهد بود.جدول پخش شبکه آموزش در دو نوبت صبح و عصر و…

برنامه درسی شبکه آموزش ۱۴ فروردین ۹۹ + جدول پخش شبکه چهار

برنامه درسی ۱۴ فروردین ۹۹ شبکه آموزش و شبکه چهار سیما که امروز پنجشنبه از این کانال دو به روی آنتن می رود.لازم بذکر است شما می توانید برای تماشای برنامه های پخش شده تا این لحظه بر روی لینک های زیر کلیک کنید؛ همچنین پخش زنده شبکه آموزش و…

برنامه درسی شبکه آموزش ۱۳ فروردین ۹۹ + جدول پخش شبکه چهار

برنامه درسی ۱۳ فروردین ۹۹ شبکه آموزش و شبکه چهار سیما که فردا چهارشنبه از این کانال دو به روی آنتن می رود.لازم بذکر است شما می توانید برای تماشای برنامه های پخش شده تا این لحظه بر روی لینک های زیر کلیک کنید؛ همچنین پخش زنده شبکه آموزش و…

برنامه درسی شبکه آموزش سه شنبه ۱۲ فروردین ۹۹ مدرسه تلویزیونی ایران + جدول پخش شبکه چهار

برنامه درسی ۱۲ فروردین ۹۹ شبکه آموزش و شبکه چهار سیما که امروز سه شنبه از این کانال دو به روی آنتن می رود.لازم بذکر است شما می توانید برای تماشای برنامه های پخش شده تا این لحظه بر روی لینک های زیر کلیک کنید؛ همچنین پخش زنده شبکه آموزش و…

جدول پخش برنامه درسی شبکه آموزش و ۴ دوشنبه ۱۱ فروردین ۹۹ مدرسه تلویزیونی ایران

برنامه درسی ۱۱ فروردین ۹۹ شبکه آموزش و شبکه چهار سیما که امروز دوشنبه از این کانال دو به روی آنتن می رود.لازم بذکر است شما می توانید برای تماشای برنامه های پخش شده تا این لحظه بر روی لینک های زیر کلیک کنید دانلود فیلم های شبکه آموزش…

جدول پخش برنامه درسی شبکه آموزش و ۴ یکشنبه ۱۰ فروردین ۹۹ مدرسه تلویزیونی ایران

برنامه درسی ۱۰ فروردین ۹۹ شبکه آموزش و شبکه چهار سیما که امروز یکشنبه از این کانال دو به روی آنتن می رود.لازم بذکر است شما می توانید برای تماشای برنامه های پخش شده تا این لحظه بر روی لینک های زیر کلیک کنید دانلود فیلم های شبکه آموزش…

سریال طنز جایزه بزرگ قسمت ۶ ششم با کیفیت خوب و حجم کم

مزیت های مشاهده این سریال از سایت ویدیو عبارتند از: ۱- انتشار سریع (حتی از یوتیوب، آپارات، تلوبیون، نماشا، تماشا، دیدستان، میهن ویدیو، mp4، جعبه ، دالفک، آینت، نمایش، شبکه ما، ویدوفا، بست شو، دوستی ها، فیلو، تکوید، نماوید و سایر سایت های

سریال طنز جایزه بزرگ قسمت ۵ پنجم با کیفیت خوب و حجم کم

مزیت های مشاهده این سریال از سایت ویدیو عبارتند از: ۱- انتشار سریع (حتی از یوتیوب، آپارات، تلوبیون، نماشا، تماشا، دیدستان، میهن ویدیو، mp4، جعبه ، دالفک، آینت، نمایش، شبکه ما، ویدوفا، بست شو، دوستی ها، فیلو، تکوید، نماوید و سایر سایت های

سریال طنز جایزه بزرگ قسمت ۴ چهارم با کیفیت خوب و حجم کم

مزیت های مشاهده این سریال از سایت ویدیو عبارتند از: ۱- انتشار سریع (حتی از یوتیوب، آپارات، تلوبیون، نماشا، تماشا، دیدستان، میهن ویدیو، mp4، جعبه ، دالفک، آینت، نمایش، شبکه ما، ویدوفا، بست شو، دوستی ها، فیلو، تکوید، نماوید و سایر سایت های

جدول پخش و ساعت برنامه درسی شبکه آموزش شنبه ۹ فروردین ۹۹ + شبکه چهار مدرسه تلویزیونی ایران

برنامه درسی ۹ فروردین ۹۹ شبکه آموزش و شبکه چهار سیما که امروز شنبه از این دو کانال به روی آنتن می رود.لازم بذکر است شما می توانید برای تماشای برنامه های پخش شده تا این لحظه بر روی لینک های زیر کلیک کنید دانلود فیلم های شبکه آموزش دانلود…

جدول پخش و ساعت برنامه درسی شبکه آموزش ۸ فروردین ۹۹ + فرصت برابر مدرسه تلویزیونی ایران جمعه

برنامه درسی ۸ فروردین ۹۹ شبکه آموزش که امروز جمعه از این کانال به روی آنتن می رود.لازم بذکر است شما می توانید برای تماشای برنامه های پخش شده تا این لحظه بر روی لینک های زیر کلیک کنید دانلود فیلم های شبکه آموزش دانلود فیلم های شبکه ۴ سیما…

جدول پخش و ساعت برنامه درسی شبکه آموزش ۷ فروردین ۹۹ + فرصت برابر مدرسه تلویزیونی ایران پنجشنبه شبکه…

برنامه درسی ۷ فروردین ۹۹ شبکه های آموزش و چهار سیما که امروز پنجشنبه از این دو کانال به روی آنتن می رود.لازم بذکر است شما می توانید برای تماشای برنامه های پخش شده تا این لحظه بر روی لینک های زیر کلیک کنید دانلود فیلم های شبکه آموزش دانلود…

جدول پخش و ساعت برنامه درسی شبکه آموزش ۶ فروردین ۹۹ + فرصت برابر مدرسه تلویزیونی ایران چهارشنبه شبکه…

برنامه درسی ۶ فروردین ۹۹ شبکه های آموزش و چهار سیما که امروز چهارشنبه از این دو کانال به روی آنتن می رود.لازم بذکر است شما می توانید برای تماشای برنامه های پخش شده تا این لحظه بر روی لینک های زیر کلیک کنید دانلود فیلم های شبکه آموزش…

جدول پخش و ساعت برنامه درسی شبکه آموزش ۵ فروردین ۹۹ + فرصت برابر مدرسه تلویزیونی ایران سه شنبه شبکه…

برنامه درسی ۵ فروردین ۹۹ شبکه های آموزش و چهار سیما که امروز سه شنبه از این دو کانال به روی آنتن می رود. لازم بذکر است شما می توانید برای تماشای برنامه های پخش شده تا این لحظه بر روی لینک های زیر کلیک کنید دانلود فیلم های شبکه آموزش دانلود…

جدول پخش و ساعت برنامه درسی شبکه آموزش ۴ فروردین ۹۹ + آرشیو شبکه ۴ روز دوشنبه

برنامه درسی ۴ فروردین ۹۹ شبکه های آموزش و چهار سیما که امروز دوشنبه از این دو کانال به روی آنتن می رود.لازم بذکر است شما می توانید برای تماشای برنامه های پخش شده تا این لحظه بر روی لینک های زیر کلیک کنید دانلود فیلم های شبکه آموزش دانلود…

جدول پخش و ساعت برنامه درسی شبکه آموزش ۳ فروردین ۹۹ + آرشیو شبکه ۴ روز یکشنبه

برنامه درسی ۳ فروردین ۹۹ شبکه های آموزش و چهار سیما که امروز یکشنبه از این دو کانال به روی آنتن می رود.لازم بذکر است شما می توانید برای تماشای برنامه های پخش شده تا این لحظه بر روی لینک های زیر کلیک کنید دانلود فیلم های شبکه آموزش دانلود…

جدول پخش و ساعت برنامه درسی شبکه آموزش ۲ فروردین ۹۹ + آرشیو شبکه ۴ روز شنبه

برنامه درسی ۲ فروردین ۹۹ شبکه های آموزش و چهار سیما که امروز شنبه از این دو کانال به روی آنتن می رود.لازم بذکر است شما می توانید برای تماشای برنامه های پخش شده تا این لحظه بر روی لینک های زیر کلیک کنید دانلود فیلم های شبکه آموزش دانلود…

جدول پخش و ساعت برنامه درسی شبکه آموزش ۱ فروردین ۹۹ + آرشیو شبکه ۴ روز جمعه

برنامه درسی ۱ فروردین ۹۹ شبکه آموزش که امروز جمعه از این کانال به روی آنتن می رود.لازم بذکر است شما می توانید برای تماشای برنامه های پخش شده تا این لحظه بر روی لینک های زیر کلیک کنید دانلود فیلم های شبکه آموزش دانلود فیلم های شبکه ۴ سیما…

برنامه درسی و دانلود فیلم های شبکه آموزش ۲۹ اسفند ۹۸ + آرشیو شبکه ۴ روز پنجشنبه

برنامه درسی ۲۹ اسفند ۹۸ شبکه های آموزش و چهار سیما که امروز پنجشنبه از این دو کانال به روی آنتن می رود.لازم بذکر است شما می توانید برای تماشای برنامه های پخش شده تا این لحظه بر روی لینک های زیر کلیک کنید دانلود فیلم های شبکه آموزش دانلود…

برنامه درسی و دانلود فیلم های شبکه آموزش ۲۸ اسفند ۹۸ + آرشیو شبکه ۴ روز چهارشنبه

برنامه درسی ۲۸ اسفند ۹۸ شبکه های آموزش و چهار سیما که امروز چهارشنبه از این دو کانال به روی آنتن می رود.لازم بذکر است شما می توانید برای تماشای برنامه های پخش شده تا این لحظه بر روی لینک های زیر کلیک کنید دانلود فیلم های شبکه آموزش دانلود…

برنامه درسی شبکه آموزش و چهار سه شنبه ۲۷ اسفند ۹۸ + دانلود فیلم های آموزشی

برنامه درسی ۲۷ اسفند ۹۸ شبکه های آموزش و چهار سیما که امروز سه شنبه از این دو کانال به روی آنتن می رود.لازم بذکر است شما می توانید برای تماشای برنامه های پخش شده تا این لحظه بر روی لینک های زیر کلیک کنید دانلود فیلم های شبکه آموزش دانلود…

برنامه درسی شبکه آموزش و چهار دوشنبه ۲۶ اسفند ۹۸ + دانلود فیلم های آموزشی

برنامه درسی ۲۶ اسفند ۹۸ شبکه های آموزش و چهار سیما که امروز دوشنبه از این دو کانال به روی آنتن می رود.لازم بذکر است شما می توانید برای تماشای برنامه های پخش شده تا این لحظه بر روی لینک های زیر کلیک کنید دانلود فیلم های شبکه آموزش دانلود…

تیزر پایتخت ۶ برای اولین بار

اولین تیزر سریال طنز پایتخت ۶ که برای نوروز ۹۹ آماده می شود؛ از بازگشت بهبود تا مجلسی شدن نقی را به نمایش می گذارد بهتاش در قامت یک دروازه بان ظاهر شده و نقی به طواف خانه خدا (مثال بارز فرقه های انحرافی که در کرج کعبه قلابی ساخته بودند)

کلاهبرداری پیامکی

در فضای مجازی افرادی هستند که فقط و فقط قصدشان از ورود به اینترنت فریب و سوء استفاده از دیگر کاربران این فضا می‌باشد. کاربران مراقب باشند هر پیام و یا تماسی با موضوع برنده شدن شما در قرعه کشی‌ها می‌تواند شما را به دام یکی از این

کپی زدن از کارت های عابربانک

یکی از آسیب‌هایی که همه شهروندان ما را مورد تهدید قرار می‌دهد کپی کردن کارت‌های عابر بانک ما می‌باشد و سوء استفاده از کارت‌های بانکی ما را به دنبال دارد. ما به عنوان یک شهروندی که با امنیت خاطر قصد تبادل اطلاعات داریم، باید خودمان کارت

فروش اینترنتی

سایت‌های تبلیغاتی و حتی گروها و کانال‌های شبکه‌های اجتماعی ابزارهای مناسب برای خرید و فروش اجناس است و از طرفی نیز بستر مناسب برای خرید‌های آسان مردم می‌باشد، اما در این میان افرادی هم هستند که از همین بستر سوء استفاده انجام می‌دهند و در

فیشینگ چیست؟ phishing

فیشینگ یعنی تلاش برای بدست آوردن اطلاعاتی مثل نام کاربری و رمز عبور به هر روشی می‌باشد. موضوع فیشینگ درگاه‌های جعلی جزء شایع ترین جرایم اقتصادی در استان اصفهان می‌باشد.

تبلیغ تورهای گردشگری و کلاهبرداری از مردم

تورهای گردشگری یکی از روش‌هایی است که شهروندان می‌توانند از پتانسیل آنها استفاده کنند و نیازهای روحی و روانی خود را تامین نمایند.ولی در کنار این تبلیغات افرادی نیز هستند که با استفاده از این تبلیغات اغوا کننده از مردم کلاهبرداری

فروش کالا در پیج های اینستاگرام

خرید آنلاین، فیشرها دام‌های خود را در سایت‌ها و به‌ خصوص در شبکه‌های اجتماعی پهن می‌کنند، به این صورت که بعد از وارد شدن به یکی از این سایت‌های فروش که عموماً ظاهر بسیار حرفه‌ای ندارند و باقیمت‌های بسیار پایین، اجناس را به فروش می‌رسانند