مرور رده

اخبار و حوادث

اخبار و حوادث ایران و جهان را در این صفحه خواهید دید و در جریان خبرهای داخلی و خارجی قرار می گیرید؛ سعی ما بر این است خبر فوری و اخبار داغ فضای مجازی را منعکس کرده و اطلاع رسانی کنیم؛ با این حال می توانید اخبار و حوادث را سریعتر از بخش خبری 20 و 30 شبکه دو ملاحظه نمائید چرا که چکیده اخبار روز را در قالب اخبار بیست و سی هر شب منتشر می کنیم