مرور رده

آموزشی

برنامه درسی ۱۶ اردیبهشت شبکه آموزش سه شنبه + جدول پخش برنامه های شبکه چهار ۹۹/۲/۱۶

برنامه درسی ۱۶ اردیبهشت ۹۹ برنامه درسی ۱۶ اردیبهشت ۹۹ فردا سه شنبه شانزدهم در دو نوبت صبح و عصر از شبکه های آموزش (۷ سیما) و چهار (۴ سیما) به صورت پخش زنده و تماشای آنلاین در قالب مدرسه تلویزیونی ایران و برنامه فرصت برابر به روی آنتن می…

جدول پخش شبکه آموزش – برنامه درسی فردا – شبکه آموزش دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ۹۹

جدول پخش شبکه آموزش برای برنامه درسی فردا دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ۹۹ را می توانید از لینک زیر ببینید.برنامه های درسی تمام مقاطع تحصیلی ابتدایی، متوسطه اول و دوم، هنرستان فنی حرفه ای و کاردانش به تفکیک ساعت مشخص شده است. جدول پخش شبکه آموزش ۱۵…

برنامه درسی ۱۵ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش دوشنبه + جدول پخش برنامه های شبکه ۴

برنامه درسی ۱۵ اردیبهشت ۹۹ برنامه درسی ۱۵ اردیبهشت ۹۹ فردا دوشنبه پانزدهم در دو نوبت صبح و عصر از شبکه های آموزش (۷ سیما) و چهار (۴ سیما) به صورت پخش زنده و تماشای آنلاین در قالب مدرسه تلویزیونی ایران و برنامه فرصت برابر به روی آنتن می رود.…

برنامه درسی ۱۴ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش یکشنبه + جدول پخش برنامه های شبکه ۴

برنامه درسی ۱۴ اردیبهشت ۹۹ برنامه درسی شبکه آموزش ۱۴ اردیبهشت (کلیک کنید) برنامه درسی شبکه چهار ۱۴ اردیبهشت (کلیک کنید) برنامه درسی ۱۴ اردیبهشت ۹۹ فردا یکشنبه چهاردهم در دو نوبت صبح و عصر از شبکه های آموزش (۷ سیما) و چهار (۴ سیما) به صورت…

برنامه درسی ۱۳ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش شنبه + جدول پخش برنامه های شبکه ۴

برنامه درسی ۱۳ اردیبهشت ۹۹ برنامه درسی ۱۳ اردیبهشت ۹۹ فردا شنبه سیزدهم در دو نوبت صبح و عصر از شبکه های آموزش (۷ سیما) و چهار (۴ سیما) به صورت پخش زنده و تماشای آنلاین در قالب مدرسه تلویزیونی ایران و برنامه فرصت برابر به روی آنتن می رود.…

برنامه درسی ۱۲ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش جمعه + جدول پخش برنامه های شبکه ۴

برنامه درسی ۱۲ اردیبهشت ۹۹ برنامه درسی ۱۲ اردیبهشت ۹۹ فردا جمعه دوازدهم در دو نوبت صبح و عصر از شبکه های آموزش (۷ سیما) و چهار (۴ سیما) به صورت پخش زنده و تماشای آنلاین در قالب مدرسه تلویزیونی ایران و برنامه فرصت برابر به روی آنتن می رود.…

برنامه درسی ۱۱ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش پنجشنبه + جدول پخش برنامه های شبکه ۴

برنامه درسی ۱۱ اردیبهشت ۹۹ برنامه درسی ۱۱ اردیبهشت ۹۹ فردا پنجشنبه یازدهم در دو نوبت صبح و عصر از شبکه های آموزش (۷ سیما) و چهار (۴ سیما) به صورت پخش زنده و تماشای آنلاین در قالب مدرسه تلویزیونی ایران و برنامه فرصت برابر به روی آنتن می رود.…

برنامه درسی ۱۰ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش چهارشنبه + جدول پخش برنامه های شبکه ۴

برنامه درسی ۱۰ اردیبهشت ۹۹ برنامه درسی ۱۰ اردیبهشت ۹۹ فردا چهارشنبه دهم در دو نوبت صبح و عصر از شبکه های آموزش (۷ سیما) و چهار (۴ سیما) به صورت پخش زنده و تماشای آنلاین در قالب مدرسه تلویزیونی ایران و برنامه فرصت برابر به روی آنتن می رود.…

برنامه درسی ۹ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش سه شنبه + جدول پخش برنامه های شبکه ۴

برنامه درسی ۹ اردیبهشت ۹۹ برنامه درسی ۹ اردیبهشت ۹۹ فردا سه شنبه نهم در دو نوبت صبح و عصر از شبکه های آموزش (۷ سیما) و چهار (۴ سیما) به صورت پخش زنده و تماشای آنلاین در قالب مدرسه تلویزیونی ایران و برنامه فرصت برابر به روی آنتن می رود.…

برنامه درسی ۸ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش دوشنبه + جدول پخش برنامه های شبکه ۴

برنامه درسی ۸ اردیبهشت ۹۹ برنامه درسی ۸ اردیبهشت ۹۹ فردا دوشنبه هشتم در دو نوبت صبح و عصر از شبکه های آموزش (۷ سیما) و چهار (۴ سیما) به صورت پخش زنده و تماشای آنلاین در قالب مدرسه تلویزیونی ایران و برنامه فرصت برابر به روی آنتن می رود.…

برنامه درسی ۷ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش یکشنبه + جدول پخش برنامه های شبکه ۴

برنامه درسی ۷ اردیبهشت ۹۹ برنامه درسی ۷ اردیبهشت ۹۹ فردا یکشنبه هفتم در دو نوبت صبح و عصر از شبکه های آموزش (۷ سیما) و چهار (۴ سیما) به صورت پخش زنده و تماشای آنلاین در قالب مدرسه تلویزیونی ایران و برنامه فرصت برابر به روی آنتن می رود.…

برنامه درسی ۶ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش شنبه + جدول پخش برنامه های شبکه ۴

برنامه درسی ۶ اردیبهشت ۹۹ برنامه درسی ۶ اردیبهشت ۹۹ فردا شنبه ششم در دو نوبت صبح و عصر از شبکه های آموزش (۷ سیما) و چهار (۴ سیما) به صورت پخش زنده و تماشای آنلاین در قالب مدرسه تلویزیونی ایران و برنامه فرصت برابر به روی آنتن می رود.جدول…

زبان انگلیسی پایه نهم ۹ شبکه آموزش ۴ اردیبهشت ۹۹ مدرسه تلویزیونی ایران

دانلود فیلم زبان انگلیسی پایه نهم ۹ برنامه فرصت برابر امروز ۴ اردیبهشت ۹۹ – برنامه مدرسه تلویزیونی ایران پخش شده از شبکه آموزش سیما در تاریخ پنجشنبه چهارم اردیبهشت ماه ۹۹ راس ساعت ۹:۰۰ صبح برای دانلود زبان انگلیسی پایه نهم ۴ اردیبهشت

مطالعات اجتماعی پایه هفتم ۷ شبکه آموزش ۴ اردیبهشت ۹۹ مدرسه تلویزیونی ایران

دانلود فیلم مطالعات اجتماعی پایه هفتم ۷ برنامه فرصت برابر امروز ۴ اردیبهشت ۹۹ – برنامه مدرسه تلویزیونی ایران پخش شده از شبکه آموزش سیما در تاریخ پنجشنبه چهارم اردیبهشت ماه ۹۹ راس ساعت ۸:۴۰ صبح برای دانلود مطالعات اجتماعی پایه هفتم ۴

مطالعات اجتماعی پایه هشتم ۸ شبکه آموزش ۴ اردیبهشت ۹۹ مدرسه تلویزیونی ایران

دانلود فیلم مطالعات اجتماعی پایه هشتم ۹ برنامه فرصت برابر امروز ۴ اردیبهشت ۹۹ – برنامه مدرسه تلویزیونی ایران پخش شده از شبکه آموزش سیما در تاریخ پنجشنبه چهارم اردیبهشت ماه ۹۹ راس ساعت ۸:۲۰ صبح برای دانلود مطالعات اجتماعی پایه هشتم ۴

علوم پایه نهم ۹ شبکه آموزش ۴ اردیبهشت ۹۹ مدرسه تلویزیونی ایران

دانلود فیلم علوم پایه نهم ۹ برنامه فرصت برابر امروز ۴ اردیبهشت ۹۹ – برنامه مدرسه تلویزیونی ایران پخش شده از شبکه آموزش سیما در تاریخ پنجشنبه چهارم اردیبهشت ماه ۹۹ راس ساعت ۸:۰۰ صبح برای دانلود علوم پایه نهم ۴ اردیبهشت اینجا کلیک کنید

برنامه درسی ۵ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش جمعه + جدول پخش برنامه های شبکه ۴

برنامه درسی ۵ اردیبهشت ۹۹ برنامه درسی ۵ اردیبهشت ۹۹ فردا جمعه پنجم در دو نوبت صبح و عصر از شبکه های آموزش (۷ سیما) و چهار (۴ سیما) به صورت پخش زنده و تماشای آنلاین در قالب مدرسه تلویزیونی ایران و برنامه فرصت برابر به روی آنتن می رود.جدول…

ریاضی پایه هشتم ۸ شبکه آموزش ۳ اردیبهشت ۹۹ مدرسه تلویزیونی ایران

دانلود فیلم ریاضی پایه هشتم ۸ برنامه فرصت برابر امروز ۳ اردیبهشت ۹۹ – برنامه مدرسه تلویزیونی ایران پخش شده از شبکه آموزش سیما در تاریخ چهارشنبه سوم اردیبهشت ماه ۹۹ راس ساعت ۹:۰۰ صبح برای دانلود ریاضی پایه هشتم ۳ اردیبهشت اینجا کلیک کنید

زبان انگلیسی پایه هفتم ۷ شبکه آموزش ۳ اردیبهشت ۹۹ مدرسه تلویزیونی ایران

دانلود فیلم زبان انگلیسی پایه هفتم ۷ برنامه فرصت برابر امروز ۳ اردیبهشت ۹۹ – برنامه مدرسه تلویزیونی ایران پخش شده از شبکه آموزش سیما در تاریخ چهارشنبه سوم اردیبهشت ماه ۹۹ راس ساعت ۸:۴۰ صبح برای دانلود زبان انگلیسی پایه هفتم ۳ اردیبهشت

فارسی پایه هشتم ۸ شبکه آموزش ۳ اردیبهشت ۹۹ مدرسه تلویزیونی ایران

دانلود فیلم فارسی پایه هشتم ۸ برنامه فرصت برابر امروز ۳ اردیبهشت ۹۹ – برنامه مدرسه تلویزیونی ایران پخش شده از شبکه آموزش سیما در تاریخ چهارشنبه سوم اردیبهشت ماه ۹۹ راس ساعت ۸:۲۰ صبح برای دانلود فارسی پایه هشتم ۳ اردیبهشت اینجا کلیک کنید

ریاضی پایه نهم ۹ شبکه آموزش ۳ اردیبهشت ۹۹ مدرسه تلویزیونی ایران

دانلود فیلم ریاضی پایه نهم ۹ برنامه فرصت برابر امروز ۳ اردیبهشت ۹۹ – برنامه مدرسه تلویزیونی ایران پخش شده از شبکه آموزش سیما در تاریخ چهارشنبه سوم اردیبهشت ماه ۹۹ راس ساعت ۸:۰۰ صبح برای دانلود ریاضی پایه نهم ۳ اردیبهشت اینجا کلیک کنید

برنامه درسی ۴ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش پنجشنبه + جدول پخش برنامه های شبکه ۴

برنامه درسی ۴ اردیبهشت ۹۹ برنامه درسی ۴ اردیبهشت ۹۹ فردا پنجشنبه چهارم در دو نوبت صبح و عصر از شبکه های آموزش (۷ سیما) و چهار (۴ سیما) به صورت پخش زنده و تماشای آنلاین در قالب مدرسه تلویزیونی ایران و برنامه فرصت برابر به روی آنتن می رود.…

علوم پایه هفتم ۷ شبکه آموزش ۲ اردیبهشت ۹۹ مدرسه تلویزیونی ایران

دانلود فیلم علوم پایه هفتم ۷ برنامه فرصت برابر امروز ۲ اردیبهشت ۹۹ – برنامه مدرسه تلویزیونی ایران پخش شده از شبکه آموزش سیما در تاریخ سه شنبه دوم اردیبهشت ماه ۹۹ راس ساعت ۹:۰۰ صبح برای دانلود علوم پایه هفتم ۲ اردیبهشت اینجا کلیک کنید

ریاضی پایه هفتم ۷ شبکه آموزش ۲ اردیبهشت ۹۹ مدرسه تلویزیونی ایران

دانلود فیلم ریاضی پایه هفتم ۷ برنامه فرصت برابر امروز ۲ اردیبهشت ۹۹ – برنامه مدرسه تلویزیونی ایران پخش شده از شبکه آموزش سیما در تاریخ سه شنبه دوم اردیبهشت ماه ۹۹ راس ساعت ۸:۴۰ صبح برای دانلود ریاضی پایه هفتم ۲ اردیبهشت اینجا کلیک کنید

علوم پایه هشتم ۸ شبکه آموزش ۲ اردیبهشت ۹۹ مدرسه تلویزیونی ایران

دانلود فیلم علوم پایه هشتم ۸ برنامه فرصت برابر امروز ۲ اردیبهشت ۹۹ – برنامه مدرسه تلویزیونی ایران پخش شده از شبکه آموزش سیما در تاریخ سه شنبه دوم اردیبهشت ماه ۹۹ راس ساعت ۸:۲۰ صبح برای دانلود علوم پایه هشتم ۲ اردیبهشت اینجا کلیک کنید

فارسی پایه نهم ۹ شبکه آموزش ۲ اردیبهشت ۹۹ مدرسه تلویزیونی ایران

دانلود فیلم فارسی پایه نهم ۹ برنامه فرصت برابر امروز ۲ اردیبهشت ۹۹ – برنامه مدرسه تلویزیونی ایران پخش شده از شبکه آموزش سیما در تاریخ سه شنبه دوم اردیبهشت ماه ۹۹ راس ساعت ۸:۰۰ صبح برای دانلود فارسی پایه نهم ۲ اردیبهشت اینجا کلیک کنید

برنامه درسی ۳ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش چهارشنبه + جدول پخش برنامه های شبکه ۴

برنامه درسی ۳ اردیبهشت ۹۹ برنامه درسی ۳ اردیبهشت ۹۹ فردا چهارشنبه سوم در دو نوبت صبح و عصر از شبکه های آموزش (۷ سیما) و چهار (۴ سیما) به صورت پخش زنده و تماشای آنلاین در قالب مدرسه تلویزیونی ایران و برنامه فرصت برابر به روی آنتن می رود.…

علوم پایه نهم ۹ شبکه آموزش ۱ اردیبهشت ۹۹ مدرسه تلویزیونی ایران

دانلود فیلم علوم پایه نهم ۹ برنامه فرصت برابر امروز ۱ اردیبهشت ۹۹ – برنامه مدرسه تلویزیونی ایران پخش شده از شبکه آموزش سیما در تاریخ دوشنبه اول اردیبهشت ماه ۹۹ راس ساعت ۹:۰۵ صبح برای دانلود علوم پایه نهم ۱ اردیبهشت اینجا کلیک کنید برنامه

فارسی پایه هفتم ۷ شبکه آموزش ۱ اردیبهشت ۹۹ مدرسه تلویزیونی ایران

دانلود فیلم فارسی پایه هفتم ۷ برنامه فرصت برابر امروز ۱ اردیبهشت ۹۹ – برنامه مدرسه تلویزیونی ایران پخش شده از شبکه آموزش سیما در تاریخ دوشنبه اول اردیبهشت ماه ۹۹ راس ساعت ۸:۴۰ صبح برای دانلود فارسی پایه هفتم ۱ اردیبهشت اینجا کلیک کنید

ریاضی پایه هشتم ۸ شبکه آموزش ۱ اردیبهشت ۹۹ مدرسه تلویزیونی ایران

دانلود فیلم ریاضی پایه هشتم ۸ برنامه فرصت برابر امروز ۱ اردیبهشت ۹۹ – برنامه مدرسه تلویزیونی ایران پخش شده از شبکه آموزش سیما در تاریخ دوشنبه اول اردیبهشت ماه ۹۹ راس ساعت ۸:۲۰ صبح برای دانلود ریاضی پایه هشتم ۱ اردیبهشت اینجا کلیک کنید