طنز پاورچین کامل (تمام قسمت ها)

طنز پاورچین کامل (تمام قسمت ها)

دانلود رایگان سریال طنز پاورچین کامل (تمام قسمت ها)

مزیت های مشاهده این سریال از سایت ویدیو عبارتند از: ۱- انتشار سریع (حتی از یوتیوب، آپارات، تلوبیون، نماشا، تماشا، دیدستان، میهن ویدیو، mp4، جعبه ، دالفک، آینت، نمایش، شبکه ما، ویدوفا و سایر سایت های اشتراک ویدیو زودتر منتشر می کنیم و رتبه اول گوگل از آن ماست) ۲- کیفیت خوب ۳- حجم کم (در هزینه های اینترنت خود صرفه جویی کنید)

تمام قسمت های این سریال را در این صفحه ببینید:

قسمت 1 سریال طنز پاورچین (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 2 سریال طنز پاورچین (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 3 سریال طنز پاورچین (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 4 سریال طنز پاورچین (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 5 سریال طنز پاورچین (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 6 سریال طنز پاورچین (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 7 سریال طنز پاورچین (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 8 سریال طنز پاورچین (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 9 سریال طنز پاورچین (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 10 سریال طنز پاورچین (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

دانلود رایگان سریال طنز پاورچین کامل (تمام قسمت ها)

قسمت 11 سریال طنز پاورچین (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 12 سریال طنز پاورچین (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 13 سریال طنز پاورچین (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 14 سریال طنز پاورچین (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 15 سریال طنز پاورچین (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 16 سریال طنز پاورچین (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 17 سریال طنز پاورچین (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 18 سریال طنز پاورچین (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 19 سریال طنز پاورچین (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 20 سریال طنز پاورچین (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

دانلود رایگان سریال طنز پاورچین کامل (تمام قسمت ها)

قسمت 21 سریال طنز پاورچین (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 22 سریال طنز پاورچین (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 23 سریال طنز پاورچین (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 24 سریال طنز پاورچین (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 25 سریال طنز پاورچین (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 26 سریال طنز پاورچین (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 27 سریال طنز پاورچین (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 28 سریال طنز پاورچین (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 29 سریال طنز پاورچین (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 30 سریال طنز پاورچین (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

دانلود رایگان سریال طنز پاورچین کامل (تمام قسمت ها)

قسمت 31 سریال طنز پاورچین (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 32 سریال طنز پاورچین (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 33 سریال طنز پاورچین (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 34 سریال طنز پاورچین (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 35 سریال طنز پاورچین (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 36 سریال طنز پاورچین (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 37 سریال طنز پاورچین (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 38 سریال طنز پاورچین (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 39 سریال طنز پاورچین (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 40 سریال طنز پاورچین (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

دانلود رایگان سریال طنز پاورچین کامل (تمام قسمت ها)

قسمت 41 سریال طنز پاورچین (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 42 سریال طنز پاورچین (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 43 سریال طنز پاورچین (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 44 سریال طنز پاورچین (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 45 سریال طنز پاورچین (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 46 سریال طنز پاورچین (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 47 سریال طنز پاورچین (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 48 سریال طنز پاورچین (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 49 سریال طنز پاورچین (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 50 سریال طنز پاورچین (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

دانلود رایگان سریال طنز پاورچین کامل (تمام قسمت ها)

قسمت 51 سریال طنز پاورچین (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 52 سریال طنز پاورچین (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 53 سریال طنز پاورچین (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 54 سریال طنز پاورچین (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 55 سریال طنز پاورچین (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 56 سریال طنز پاورچین (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

قسمت 57 سریال طنز پاورچین (برای مشاهده فیلم این قسمت همین نوشته را لمس کنید)

پاورچین نام سریالی تلویزیونی است که در سال‌های ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲ به‌طور هم‌زمان از شبکهٔ تهران و شبکه اصفهان پخش شد. کارگردانی این سریال را مهران مدیری بر عهده داشت و پیمان قاسم خانی نیز سرپرست نویسندگان آن بود.

فرهاد (مهران مدیری) یک برره‌ای است که سال‌ها قبل برای تحصیل از برره به تهران آمده و با مهتاب مهتابی (سحر زکریا) ازدواج می‌کند و داماد سرخانه می‌شود اوکه ذاتاً فردی چاپلوس است و از همین طریق دریک شرکت مهندسی ساختمان مشغول کار شده و به تدریج جای مدیر قبلی بخش را اشغال می‌کند ٬طغرل (محمدرضا هدایتی) سرایدار خانه پدر مهتاب به شدت از برره ای‌ها متنفراست ٬در پی قبول شدن شادی (سحر ولدبیگی) -خواهر فرهاد- در دانشگاه در رشتهٔ «کتابگذاری»، پدرش او را نیز به تهران می‌آورد تا در کنار فرهاد و مهتاب زندگی کند.

داود (سید جواد رضویان) یک پایین برره‌ای است، به زور مهمان خانه فرهاد می‌شود و با مظلوم نمایی خواهان یک شغل در شرکت فرهاد می‌شود او آبدارچی می‌شود درضمن در تهران عاشق دختری به نام یاسمن (شقایق دهقان) می‌شود که فکر می‌کند فرزند خانواده‌ای ثروتمند است اما در حین خواستگاری می‌فهمد که او خدمتکار است او از فرهاد و مهتاب می‌خواهد که برای او و یاسمن، عروسی برگزار کنند. به این ترتیب داود و یاسمن نیز وارد خانهٔ فرهاد می‌شوند و برای زندگی، در یکی از اتاق‌ها سکونت می‌کنند. پس از اینکه سپهر (سیامک انصاری) نیز به جمع این افراد اضافه می‌شود، روند سریال جذاب و متفاوت شده ٬و شکل پخش روتین به خود می‌گیرد.

مهران مدیری، سحر زکریا، سیامک انصاری، جواد رضویان، شقایق دهقان، سحر ولدبیگی، ساعد هدایتی، محمدرضا هدایتی، وحید مهین دوست، سعید پیردوست، ابراهیم آبادی، هایده حائری، کامران فیوضات، هادی کاظمی، مختار سائقی و آتنه فقیه نصیری از بازیگران این طنز تلویزیونی هستند.