جدول پخش برنامه های درسی مدرسه تلویزیونی ۲۶ شهریور

جدول پخش برنامه های درسی چهارشنبه ۲۶ شهریور 99 شبکه آموزش و 4 سیما

سایت ویدیو جدول پخش برنامه های درسی چهارشنبه ۲۶ شهریور 99 شبکه آموزش و 4 سیما + شبکه قرآن را منتشر و در اختیار دانش آموزان قرار می دهد. همچنین ساعت تدریس دروس شبکه آموزش چهارشنبه 26 شهریور ۹۹ مقاطع تحصیلی دانش آموزان را منتشر کرد. جدول پخش شبکه آموزش فردا پخش زنده برنامه درسی در ۲۶ شهریور 99 از شبکه آموزش، چهار سیما و شبکه قرآن در مدرسه تلویزیونی ایران 26 شهریور 99 را هر روز در سایت ویدیو ببینید.