مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش چهار و قرآن ۲۵ شهریور

جدول پخش مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش 25 شهریور 99

سرویس آموزشی و مدرسه تلویزیونی ایران سایت ویدیو برنامه درسی مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش 25 شهریور ۹۹ و جدول پخش شبکه آموزش سه شنبه 25 شهریور 99 را به همراه جدول پخش زنده و ساعت شروع کلاس برنامه های درسی امروز شبکه اموزش 3 شنبه ۲۵ شهریور ۹۹ و همچنین برنامه درسی شبکه قرآن و شبکه چهار 4 را منتشر کرد که می توانید ضمن مشاهده پخش زنده شبکه آموزش (شبکه 7) در تاریخ ۲۵ شهریور 99؛ فیلم های تدریس شده در مدرسه تلوزیونی ایران از شبکه اموزش را دانلود نمائید.

دانلود مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش 25 شهریور

مدرسه تلویزیونی 25 شهریور 99 ✔️دانلود فیلم و جدول پخش برنامه درسی شبکه آموزش فردا سه شنبه ۲۵ شهریور ۹۹ - ویدیو

لازم بذکر است برنامه های تدریس دروس دیروز شبکه اموزش ، جدول پخش امروز شبکه چهار و فیلمهای آموزشی مدرسه ی تلویزیونی ایران در سایت ویدیو بصورت آرشیو ذخیره شده است.

مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش 25 شهریور + برنامه درسی ۲۵ شهریور

جدول پخش برنامه های درسی شبکه آموزش و 4 سیما و جدول دروس شبکه قرآن به تفکیک در ادامه قابل مشاهده است.

جدول برنامه درسی مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش امروز سه شنبه 25 شهریور شبکه آموزش به شرح زیر است.

⬅️ مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش 25 شهریور فنی حرفه ای

برنامه درسی شبکه آموزش سه شنبه 25 شهریور99 دروس فنی و حرفه ای ⇓

✔️ ساعت ٨ تا ٨:٣ بررسی استاندارد نازک دوزی رشته پوشاک
✔️ ساعت ٨:٣٠ تا ٩ مدیریت تولید رشته صنایع چوب-پایه ١١
✔️ ساعت ٩ تا ٩:٣٠ پایگاه های اینترنتی رشته رایانه-پایه ١٢ .
✔️ ساعت ٢٠:۵٠ تا ٢١:١۵ تجارت الکترونیک وامنیت شبکه پایه 12 رشته کامپیوتر ونرم افزار شاخه فنی حرفه ای.
✔️ساعت ٢١:١۵ تا ٢١:۵٠ مفاهیم وکاربرد تولید محتوی-رشته کامپیوتر -مشترک پایه های 11 و 12 شاخه کاردانش

⬅️ مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش 25 شهریور دوره ابتدایی و دبستان

برنامه درسی شبکه آموزش امروز در مقطع ابتدایی مدرسه تلویزیونی ⇓

✔️ ساعت ١٠:۴۵ تا ١١:١٠ فارسی و نگارش پایه اول دبستان
✔️ ساعت ١١:١٠ تا ١١:٣۵ فارسی و‌نگارش پایه دوم ابتدایی
✔️ ساعت ١١:٣۵ تا ١٢ مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه سوم ابتدایی
✔️ ساعت ١٢ تا ١٢:٢۵ بازی و ریاضی پایه چهارم دبستان
✔️ ساعت ١٢:٢۵ تا ١٢:۵٠ فارسی و نگارش پایه پنجم ابتدایی
✔️ ساعت ١٣:١۵ تا ١٣:۴۵ مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه ششم دبستان

⬅️ جدول برنامه های درسی شبکه آموزش ۲۵ شهریور 99 مقطع متوسطه اول

برنامه شبکه آموزش هفتم ، پایه هشتم مدرسه تلویزیونی و پایه نهم متوسطه اول شبکه 7 سیما ⇓

✔️ ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵:٠٠ علوم تجربی پایه هفتم (فصل اول )
✔️ ساعت ١۵:٠٠ تا ١۵:٣٠ علوم تجربی پایه هشتم (فصل اول )
✔️ ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ علوم تجربی پایه نهم ( فصل اول )

⬅️ برنامه ی درسی شبکه آموُزش مدرسه تلویزیونی ۲۵ شهریور 99 متوسطه دوم

جدول پخش شبکه آموزش و برنامه های درسی مدرسه تلویزیونی در مقطع متوسطه دوم در پایه دهم، یازدهم و دوازدهم شبکه اموزش ⇓

✔️ ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ دوره آموزش مجازی توسعه مهارتهای حرفه ای دبیران
موضوع: انجام پروژه عملی با پاورپوینت-۳

✔️ ساعت ١۶:٣٠ تا ١٧زیست شناسی ١ پایه دهم رشته علوم تجربی
✔️ ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠زیست شناسی ٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی
✔️ ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ زیست شناسی ٣ پایه دوازدهم رشته علوم تجربی
✔️ ساعت ٢٠ تا ٢٠:٢۵ درس فیزیک ١ پایه دهم رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی
✔️ ساعت ٢٠:٢۵ تا ٢٠:۵٠ ریاضی ١ پایه دهم رشته علوم تجربی

⬅️ جدول پخش مدرسه تلویزیونی ۲۵ شهریور ۹۹ و برنامه درسی شبکه چهار

برنامه مدرسه تلویزیونی شبکه چهار در مقطع متوسطه دوم رشته های ریاضی و انسانی پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم ⇓

✔️ ساعت ۷:۳۰ درس جامعه شناسی ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
✔️ ساعت ۸ درس جامعه شناسی ۲ پایه ۱۱رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.
✔️ ساعت ۸:۳۰  درس جامعه شناسی ۱ پایه ۱۰ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.
✔️ ساعت ۱۰:۱۵ درس زبان خارجی ۳ پایه ۱۲ مشترک تمامی رشته ها.
✔️ ساعت ۱۰:۴۵ درس زبان خارجی۲ پایه۱۱ مشترک همه رشته ها.
✔️ ساعت ۱۱:۱۵ درس جغرافیای ایران پایه۱۰مشترک همه رشته ها .
✔️ ساعت ۱۱:۴۵ درس حسابان ۲ پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک.
✔️ ساعت ۱۲:۱۵ درس روانشناسی پایه ۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی .
✔️ ساعت ۱۲:۴۵ درس هندسه ۱پایه ۱۰رشته ریاضی فیزیک.
✔️ ساعت ۱۳:۱۵ درس حسابان ۲ پایه ۱۲رشته ریاضی فیزیک.

⬅️ برنامه درسی ۲۵ شهریور 99 و برنامه مدرسه تلویزیونی شبکه قرآن

✔️ ساعت ۱۵درس تاریخ اسلام ۳ پایه ۱۲ رشته علوم و معارف اسلامی.
✔️ ساعت ۱۵:۳۰ درس احکام ۳ پایه ۱۲.
✔️ ساعت ۱۶ درس علوم معارف ۲ پایه ۱۱.
✔️ ساعت ۱۶:۳۰ عربی زبان قرآن ۳ پایه ۱۲.

 برنامه های درسی مدرسه تلویزیونی 25 شهریور99 شبکه آموزش دروس مقاطع ابتدایی، متوسطه اول، متوسطه دوم و هنرستان های فنی حرفه ای و کاردانش هر روز از صبح تا اواخر شب به روی آنتن سه شبکه آموزش ، چهار و قرآن می رود.

برنامه درسی شبکه آموزش 25 شهریور در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان، معلمان و والدین آنها می رسد.

جدول پخش برنامه ی درسی شبکه اموزش سیما (amoozeshtv7) همه روزه قبل از پایان آن روز در سایت مسلمان منتشر می شود و انتشار جدول پخش شبکه آموزش، شبکه چهار و شبکه قرآن در کانال تلگرام مدرسه تلویزیونی ایران به اطلاع عموم می رسد. (@widioir)

فیلم های درسی و آموزشی مدرسه تلویزیونی در سایت ویدیو

برنامه درسی مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش 25 شهریور 99

اگر برنامه شاد را ندارید و بدون اپلیکیشن جدید شاد 2 در سر کلاس ها حاضر می شوید یا مشکلات شاد شما را کلافه کرده؛ نگران نباشید تمام ویدئوها و فیلم های آموزشی درسی مدرسه ی تلوزیونی در سایت ویدیو قابل دانلود است.

جدول پخش برنامه های درسی مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش سیما + شبکه چهار + شبکه قرآن + اموزش دروس مجازی تلوزیون