جدول برنامه درسی مدرسه تلویزیونی ۲۲ شهریور ۹۹

جدول پخش برنامه درسی مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش شنبه 22 شهریور 99

سرویس آموزشی و مدرسه تلویزیونی ایران سایت ویدیو برنامه درسی شبکه آموزش شنبه 22 شهریور ۹۹  مدرسه تلویزیونی 22 شهریور 99 + جدول پخش و ساعت شروع کلاس برنامه های درسی امروز شبکه آموزش روز شنبه ۲۲ شهریور ۹۹ + برنامه درسی شبکه قرآن و شبکه چهار 4 را منتشر کرد که می توانید ضمن مشاهده پخش زنده شبکه آموزش (شبکه 7) در تاریخ ۲۲ شهریور 99؛ فیلم های تدریس شده در مدرسه تلوزیونی ایران از شبکه اموزش را دانلود نمائید.

مشاهده برنامه درسی شنبه ۲۲ شهریور ۹۹ شبکه اموزش مدرسه تلویزیونی

مدرسه تلویزیونی 22 شهریور 99 ✔️دانلود فیلم+جدول پخش برنامه درسی فردا شبکه آموزش شنبه ۲۲ شهریور ۹۹ - ویدیوبرنامه های تدریس دروس دیروز شبکه اموزش ، جدول پخش امروز شبکه چهار و فیلمهای آموزشی مدرسه ی تلویزیونی ایران در سایت ویدیو بصورت آرشیو ذخیره شده است

برنامه درسی دوره ابتداییساعت پخش و عنوان درس
پایه اول ابتدایی و دبستانساعت ١٠:۴۵ تا ١١:١٠ فارسی و‌ نگارش
پایه دوم ابتدایی و دبستانساعت ١١:١٠ تا ١١:٣۵ بازی و ریاضی
پایه سوم ابتدایی و دبستانساعت ١١:٣۵ تا ١٢ علوم تجربی و تفکر
پایه چهارم ابتدایی و دبستانساعت ١٢ تا ١٢:٢۵ بازی و ریاضی
پایه پنجم ابتدایی و دبستانساعت ١٢:٢۵ تا ١٢:۵٠ فارسی و نگارش
پایه ششم ابتدایی و دبستانساعت ١٣:١۵ تا ١٣:۴۵علوم تجربی و تفکر
مدرسه تلویزیونی شبکه اموزش 22 شهریور
برنامه درسی دوره متوسطه اولساعت پخش و عنوان درس
پایه هفتمساعت ١۴:٣٠ تا١۵:٠٠ زبان انگلیسی
پایه هشتمساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ زبان انگلیسی
پایه نهمساعت ١۵:٣٠ تا ١۶زبان انگلیسی
برنامه های درسی 22 شهریور شبکه آموزش
برنامه درسی دوره متوسطه دومساعت پخش و عنوان درس
ویژه دبیران و معلمانساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ دوره آموزش مجازی
پایه دهمساعت ١۶:٣٠ تا ١٧زیست شناسی ١ رشته علوم تجربی
پایه یازدهمساعت ١٧ تا ١٧:٣٠زیست شناسی ٢ رشته علوم تجربی
پایه یازدهمساعت ٢٠:٢۵ تا٢٠:۵٠ فیزیک ٢ رشته علوم تجربی
پایه یازدهمساعت ٢٠:٢۵ تا٢٠:۵٠ فیزیک ٢ رشته علوم تجربی
پایه دوازدهمساعت ١٧:٣٠ تا ١٨زیست شناسی ٣ رشته علوم تجربی
جدول درسی شبکه آموزش سیما

مدرسه تلویزیونی 22 شهریور شبکه چهار 4

برنامه درسی شبکه چهار 4ساعت پخش و عنوان درس
پایه دهم ادبیات و علوم انسانیساعت ۸: درس عربی زبان قرآن ۱
پایه دهم (مشترک)ساعت ۱۰:۳۰ درس زبان خارجی ۱
پایه دهم ادبیات و علوم انسانی و معارف اسلامیساعت ۱۲ درس ریاضی و آمار ۱
پایه یازدهم ادبیات و علوم انسانیساعت ۹ درس عربی زبان قرآن ۲
پایه یازدهم ادبیات و علوم انسانیساعت ۱۰ درس دین و زندگی ۲
پایه یازدهم رشته ریاضی فیزیکساعت ۱۱:۳۰ درس حسابان ۱
پایه دوازدهم ادبیات و علوم انسانیساعت ۸:۳۰ درس عربی زبان قرآن ۳
پایه دوازدهم ادبیات و علوم انسانیساعت ۹:۳۰ درس عربی زبان قرآن ۳
پایه دوازدهم ریاضی فیزیکساعت ۱۱ درس فیزیک ۳
پایه دوازدهم ریاضی فیزیکساعت ۱۲:۳۰ درس فیزیک ۳