نابغه ۴۵ ساله ریاضی در عصر جدید با محاسبات ریاضی علیخانی را آچمز کرد

در حال بارگذاری...

 

نابغه 45 ساله ریاضی از گرگان در قسمت شانزدهم فصل 2 عصر جدید یکشنبه 25 خرداد 99 حضور یافت که علاوه بر جذرگیری اعداد بزرگ، پایتخت کشورها را از حفظ بود.

سید بشیر حسینی با اولین سؤال چراغ سفید را به رضا نوری بخاطر محاسبات ریاضی و ضرب ذهنی دقیق داد.

دانلود فیلم نابغه 45 ساله ریاضی در عصر جدید