پیش بینی عجیب شرکت کننده عصر جدید که همه را متحیر کرد

در حال بارگذاری...

 

پیش بینی عجیب و ذهن خوانی شرکت کننده عصر جدید در قسمت شانزدهم فصل 2 که همه را متحیر و حیران کرد.

این شرکت کننده ذهن خوانی کرد و انتخاب داوران و مجری (احسان علیخانی) را پیش بینی کرد.

دانلود فیلم ذهن خوانی عصر جدید قسمت 16 فصل دوم