شرکت کننده ای که نونهالی را به مرز سکته برد

فلاح از شادگان شرکت کننده ای بود که با تقلید صدایش نونهالی داور عصر جدید در قسمت 16 فصل دوم را که یکشنبه 25 خرداد 99 از شبکه سه به روی آنتن رفت؛ تا مرز سکته برد

داوران سه چراغ قرمز دادند و رؤیا نونهالی فقط سکوت کرد

دانلود فیلم فلاح در عصر جدید