آشپزی با چهار چراغ قرمز در قسمت ۱۶ فصل دوم عصر جدید

در حال بارگذاری...

 

امیرحسین کدخدا دیزاوندی از مشهد در برنامه عصر جدید قسمت شانزدهم فصل 2 حاضر شد و با چشمان بسته آشپزی کرد.

آشپزی با چشم بسته از خرد کردن کلم با چاقو شروع شد و…

دانلود فیلم آشپزی با چشم بسته در عصر جدید