اجرای ستایش محمدصالح در قسمت ۱۶ فصل دوم عصر جدید

در حال بارگذاری...

 

ستایش محمدصالح در قسمت شانزدهم فصل 2 عصر جدید یکشنبه 25 خرداد 99 از اصفهان شرکت کرد و نقاشی ئی کشید که 4 رأی سفید از داوران گرفت

نقاشی با اسپری هنری بود که این شرکت کننده به نمایش گذاشت

دانلود فیلم نقاشی با اسپری در عصر جدید