دستگیری ۵۵۷ نفر از اراذل و اوباش تهران

در حال بارگذاری...

 

سردار حسین رحیمی فرمانده انتظامی تهران بزرگ از دستگیری 557 نفر از اراذل و اوباش تهران در آخرین طرح پلیس پایتخت خبر داد

گزارش داود فتحعلی زاده را ببینید.

دانلود فیلم دستگیری 557 نفر از اراذل و اوباش تهران