تایید حکم اعدام جاسوس سازمان سیا در ترور شهید سلیمانی

در حال بارگذاری...

 

اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه از تایید حکم اعدام جاسوس سازمان سیا که در ترور سردار شهید سلیمانی نقش داشت خبر داد

دانلود فیلم تایید حکم اعدام جاسوس ترور سردار سلیمانی