همتی (رئیس کل بانک مرکزی) از بهبود شرایط بازار ارز خبر داد

در حال بارگذاری...

 

عبدالناصر همتی از بهبود شرایط بازار ارز خبر داد و گفت:…

دانلود فیلم بهبود شرایط بازار ارز