برنامه درسی ۱۵ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش دوشنبه + جدول پخش برنامه های شبکه ۴

برنامه درسی ۱۵ اردیبهشت ۹۹

برنامه درسی ۱۵ اردیبهشت ۹۹ فردا دوشنبه پانزدهم در دو نوبت صبح و عصر از شبکه های آموزش (۷ سیما) و چهار (۴ سیما) به صورت پخش زنده و تماشای آنلاین در قالب مدرسه تلویزیونی ایران و برنامه فرصت برابر به روی آنتن می رود.

جدول زمانی پخش تلویزیونی برنامه درسی مقاطع تحصیلی فردا ۱۵ اردیبهشت بدین صورت است که ابتدا صبح برنامه های درسی متوسطه اول پایه هفتم، هشتم و نهم روانه آنتن شبکه آموزش می شود و همزمان دروس مقاطع دهم، یازدهم و دوازدهم متوسطه دوم رشته های انسانی، معارف و ادبیات از قاب شبکه چهار پخش می شود.

در نوبت بعد تدریس دروس مقطع ابتدایی پایه اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم روانه آنتن شبکه آموزش می شود.

برنامه ی درسی شبکه آموزش ۱۵ اردیبهشت ۹۹ بصورت پخش زنده از سایت ویدیو را می توانید از اینجا ببیند؛ همچنین پخش زنده درسهای آموزشی شبکه چهار از این صفحه قابل نمایش است.

جدول برنامه درسی فردا دوشنبه ۱۵ اردیبهشت شبکه آموزش به شرح زیر است.

⬅️ جدول پخش برنامه های درسی ۱۵ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش متوسطه دوره اول

ساعت ٧:۴۵ تا ٨ درس تربیت بدنی دوره متوسطه

ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس ریاضی پایه ٩ نهم متوسطه اول.

ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس ادبیات فارسی پایه ۷ هفتم متوسطه اول.

ساعت ٨:۴۵ تا ٩:٠۵ درس مطالعات اجتماعی پایه ۷ هفتم متوسطه اول

ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ درس علوم تجربی پایه ۹ نهم متوسطه اول

⬅️ جدول پخش برنامه های درسی ۱۵ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش دوره ابتدایی:

ازساعت ١٠:٣٠ تا ۱۱درس علوم و تفکر پایه اول ابتدایی.
از ساعت ۱۱ تا ١١:٣٠ درس پیام ها و هدیه های آسمانی پایه دوم ابتدایی.
از ساعت ١١:٣٠ تا ١٢ درس بازی و ریاضی پایه سوم ابتدایی.
ازساعت ١٢ تا ١٢:٣٠ درس فارسی و نگارش پایه چهارم ابتدایی.
از ساعت ١٢:٣٠ تا ١٣ درس بازی و ریاضی پایه پنجم ابتدایی.
از ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵ درس بازی و ریاضی پایه ششم ابتدایی.

⬅️ جدول پخش برنامه های درسی ۱۵ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش دوره متوسطه دوم:

ساعت ١۴:٣٠ درس زبان انگلیسی ۱ پایه ۱۰ تمام رشته ها
ساعت ١۵ درس زیست شناسی ۲ پایه ۱۱ رشته علوم تجربی
ساعت ۱۵:٣٠ درس حسابان ۱ پایه ۱۱ رشته ریاضی فیزیک
ساعت ۱۶ درس دین و زندگی ۱ پایه ۱٠ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی.
ساعت ۱۶:٣٠ درس فیزیک ۳ پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی
ساعت ١٧ درس فارسی ۳ پایه ١٢ تمام رشته ها .

⬅️ جدول پخش برنامه های درسی ۱۵ اردیبهشت ۹۹ شبکه چهار:

رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه ای وکاردانش:

از ساعت٧ تا ٧:٢۵ درس استاندارد افترافکت – پایه۱٢ تصویرسازی و جلوه های ویژه رایانه ای – شاخه کاردانش

از ساعت ٧:٢۵ تا ٧:۵٠ درس کارگاه رله های قابل برنامه ریزی – پایه ١٢ -رشته الکتروتکنیک – شاخه فنی حرفه ای

از ساعت٧:۵٠ تا٨:١٠ درس نقشه برداری ساختمان ،پیاده سازی و کنترل – پایه ١٢ – رشته ساختمان-شاخه فنی حرفه ای

از ساعت٨:١٠ تا ٨:٣۵ درس ریاضی ٣ پودمان ۵ – پایه ١٢ -شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش

از ساعت ٨:٣۵ تا ٩:٠٠ درس متره و برآورد-پایه ١٢ – رشته نقشه کشی معماری -شاخه فنی و حرفه ای

از ساعت ٩ تا ٩:٣٠ درس دانش فنی پایه – درس تاریخچه لباس ایران، مصر – پایه ١٠ -رشته طراحی و دوخت -شاخه فنی و حرفه ای

از ساعت ٣٠: ٩ تا ١٠:٠٠ درس ریاضی و آمار ٢ پایه ١١ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

از ساعت ٠٠: ١٠ تا ١٠:٣٠ درس جغرافیا ٣ پایه ١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی

از ساعت ١٠:٣٠ تا ١١ درس ریاضی و آمار ٣ پایه ١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

معمولا جدول درسی و برنامه های روز بعد؛ زودتر از سایر سایت ها در همین صفحه قرار می گیرد که می توانید از قسمت #سرچ با جستجوی جدول برنامه درسی شبکه آموزش یا جدول پخش شبکه چهار به سهولت به همین صفحه منتقل شوید.

اعلام برنامه درسی ۱۵ اردیبهشت برنامه فرصت برابر که به مدرسه تلویزیونی ایران معروف شده، یکی از تصمیمات وزارت آموزش و پرورش در ایام شیوع کرونا و لزوم در خانه ماندن دانش آموزان بود که اتخاذ و با همکاری سازمان صداوسیما به منصه ظهور رسید.

حالا که فرصتی فراهم آمده نباید آن را با اوقات فراغت اشتباه گرفت و وقت را به بطالت گذراند، پس شایسته است دانش آموزان فرصت را غنیمت شمرده و با مشاهده ویدئو و کلیپ های درسی برنامه فرصت برابر یا همان مدرسه تلویزیونی ایران از گروه آموزشی سایت ویدیو بنیه علمی خود را تقویت نموده و آماده و مهیا برای امتحانات پایان سال شوند.af;i Hl,ca