برنامه درسی ۱۰ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش چهارشنبه + جدول پخش برنامه های شبکه ۴

برنامه درسی ۱۰ اردیبهشت ۹۹

برنامه درسی ۱۰ اردیبهشت ۹۹ فردا چهارشنبه دهم در دو نوبت صبح و عصر از شبکه های آموزش (۷ سیما) و چهار (۴ سیما) به صورت پخش زنده و تماشای آنلاین در قالب مدرسه تلویزیونی ایران و برنامه فرصت برابر به روی آنتن می رود.

جدول زمانی پخش تلویزیونی برنامه درسی مقاطع تحصیلی فردا ۱۰ اردیبهشت بدین صورت است که ابتدا صبح برنامه های درسی متوسطه اول پایه هفتم، هشتم و نهم روانه آنتن شبکه آموزش می شود و همزمان دروس مقاطع دهم، یازدهم و دوازدهم متوسطه دوم رشته های انسانی، معارف و ادبیات از قاب شبکه چهار پخش می شود.

در نوبت بعد تدریس دروس مقطع ابتدایی پایه اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم روانه آنتن شبکه آموزش می شود.

برنامه ی درسی شبکه آموزش ۱۰ اردیبهشت ۹۹ بصورت پخش زنده از سایت ویدیو را می توانید از اینجا ببیند؛ همچنین پخش زنده درسهای آموزشی شبکه چهار از این صفحه قابل نمایش است.

جدول برنامه درسی فردا چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت شبکه آموزش به شرح زیر است.

⬅️ جدول پخش برنامه های درسی ۱۰ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش متوسطه دوره اول

ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس ریاضی پایه ۹ نهم متوسطه اول
ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس علوم تجربی پایه ۷ هفتم متوسطه اول
ساعت ٨:۴۵ تا ٩:٠۵ درس زبان انگلیسی پایه ۹ نهم متوسطه اول
ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ درس ریاضی پایه ۸ هشتم متوسطه اول

⬅️ جدول پخش برنامه های درسی ۱۰ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش دوره ابتدایی:

ازساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس بازی و ریاضی پایه اول
از ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ درس بازی و ریاضی پایه دوم
از ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس فارسی و نگارش پایه سوم
ازساعت١٢تا١٢:٣٠ درس بازی و ریاضی پایه چهارم
از ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس علوم تجربی و تفکر پایه پنجم
از ساعت ١٣:١۵ تا۱۳:۴۵درس بازی و ریاضی پایه ششم

⬅️ جدول پخش برنامه های درسی ۱۰ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش دوره متوسطه دوم:

ساعت١۴:٣٠درس شیمی١ پایه١٠ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی
ساعت١۵ درس آمادگی دفاعی پایه١٠ تمام رشته ها
ساعت۱۵:٣٠ درس زبان انگلیسی ٢ پایه ١١ تمام رشته ها .
ساعت۱۶ درس فارسی٢ پایه١١تمام رشته ها .
ساعت۱۶:٣٠ درس زبان انگلیسی ٣ پایه١٢ تمام رشته ها
ساعت ١٧ درس فیزیک ١ پایه١٠ رشته ریاضی فیزیک

⬅️ جدول پخش برنامه های درسی ۱۰ اردیبهشت ۹۹ شبکه چهار:

رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه ای وکاردانش:

ساعت۸تا۸:٣٠درس تاریخ ٢ پایه ١١ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت۸:٣٠ تا٩ درس فلسفه ٢ پایه١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت٩ تا ٩:٣٠ درس اقتصاد پایه١٠ رشته ادبیات و علوم انسانی علوم و معارف اسلامی

ساعت٩:٣٠تا ٩:۵۵ درس دانش فنی پایه – فناوری های نوین – رشته کامپیوتر پایه ۱۰ – شاخه فنی حرفه ای

ساعت ٩:۵۵ تا۱٠:٢۵ درس فیزیک – پایه ۱۰ و ۱۱ – جریان و مدار الکتریکی – شاخه فنی حرفه ای

١٠:٢۵ تا ۱٠:۵٠ درس عناصر و جزئیات – پایه۱۱ – رشته نقشه کشی معماری – شاخه فنی حرفه ای

۵٠: ١٠ تا١١:١۵ درس ریاضی۳ – پایه۱۲ زمینه صنعت -تشخیص صعودی و نزولی بودن توابع-شاخه فنی حرفه ای

١۵: ١١تا ١١:۴٠ درس نقشه برداری، پیاده سازی و کنترل-پایه۱۲-رشته ساختمان-شاخه فنی حرفه ای

۴٠: ١١ تا ١٢ درس مبانی هنرهای تجسمی-پایه۱۰-کنتراست رنگ ها-رشته گرافیک-شاخه فنی حرفه ای

معمولا جدول درسی و برنامه های روز بعد؛ زودتر از سایر سایت ها در همین صفحه قرار می گیرد که می توانید از قسمت #سرچ با جستجوی جدول برنامه درسی شبکه آموزش یا جدول پخش شبکه چهار به سهولت به همین صفحه منتقل شوید.

اعلام برنامه درسی ۱۰ اردیبهشت برنامه فرصت برابر که به مدرسه تلویزیونی ایران معروف شده، یکی از تصمیمات وزارت آموزش و پرورش در ایام شیوع کرونا و لزوم در خانه ماندن دانش آموزان بود که اتخاذ و با همکاری سازمان صداوسیما به منصه ظهور رسید.

حالا که فرصتی فراهم آمده نباید آن را با اوقات فراغت اشتباه گرفت و وقت را به بطالت گذراند، پس شایسته است دانش آموزان فرصت را غنیمت شمرده و با مشاهده ویدئو و کلیپ های درسی برنامه فرصت برابر یا همان مدرسه تلویزیونی ایران از گروه آموزشی سایت ویدیو بنیه علمی خود را تقویت نموده و آماده و مهیا برای امتحانات پایان سال شوند.af;i Hl,ca