بلندترین صداهای جهان

در حال بارگذاری...

صداهایی که می شنویم بر اساس دسیبل رتبه بندی می شوند که در این کلیپ بلندترین صداهای جهان را می بینیم و می شنویم – سایر ویدئوهای طبیعت اینجاست