آمریکای زیبا – قسمت ۷ هفتم – لیبرالیسم، هژمونی ورشکسته

در حال بارگذاری...

قیمت روز گوشی موبایل

 

مجموعه موشن گرافیک «آمریکای زیبا» در چند قسمت به بررسی وضعیت اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی ، امنیتی و … در درون جامعه آمریکا می پردازد.این معضلات و مشکلات گریبانگیر ایالات متحده آمریکا شده و سقوط امپراطوری متوهمانه ینگه دنیا را به نمایش می گذارد.