برنامه سمت خدا ۲۵ دیماه ۹۸ – آرامش در زندگی

در حال بارگذاری...

برنامه سمت خدا چهارشنبه بیست و پنجم دی ماه 98 با حضور کارشناس برنامه حجت الاسلام سعید و با اجرای نجم الدین شریعتی به روی آنتن شبکه سه سیما رفت.

موضوع این برنامه آرامش در زندگی با توجه به حدیث 38 از کتاب چهل حدیث امام خمینی (ره) شروع شد.

حجت الاسلام سعیدی در ابتدای این برنامه با عرض تسلیت به خانواده های جانباختگان و اتفاقات ناگوار اخیر در کشور، به شیرینی پس از صبر اشاره داشتند و همچنین داستان امتحان و سختی کشیدن ایوب پیامبر (ع) را نمونه بارز امتحانات و بلایا معرفی کردند.

کارشناس برنامه قدم گذاشتن در مسیر کمال و رشد را کاری سخت اما شیرین و در مقابل بی قیدی به مسائل اخلاقی، پستی و دنائت را برگزیدن؛ کاری آسان و فرو رفتن در شهوت دم دست است.

به گفته وی و به تاسی از سخن شهید بهشتی، بهشت را به بها دهند نه به بهانه؛ وجود انسان عالم اکبر است؛ از همین رو عرش خدا در قلب مؤمن است. هرچند همین انسان مصداق «انتم الفقراء» است.

آنچه مایه رشد فضایل اخلاقی در انسان است؛ امتحانات پیاپی است که باید سعی کرد تا با شکرگزاری از این گردنه حساس عبور کرد و شکایت ننمود.

حجت الاسلام سعیدی؛ توکل بر خدا را اصل و اساس دانسته و فرمودند: توکل بر خود نکنیم مگر ما کیستیم؟

محاسبه نفس دو نوع است؛ یکی بعد از عمل و یکی قبل از عمل؛ مبنای عملکرد باید خدا باشد، یعنی ببینیم برای خدا انجام می دهیم یا برای غیر.

یکی از راههای صعود و ترقی در مسیر فضائل و کمالات ایثار و خیر رسانیدن به دیگران است و نقطه مقابل آن خودخواهی و تکروی ست. از مصادیق این ایثار روابط گرم و صمیمی خانوادگی ست؛ جمله «چرا درک نمی کنید؟» یکی از نمونه های مرسوم بین افراد جامعه شده است.

انسان باید در زمینه ای که تخصص ندارد ورود نکند؛ مانند زمانی که به پزشک مراجعه می کند و مطیع اوست.