سریال چرخ فلک قسمت ۲۹ بیست و نهم

</p>
<p>&lt;/p&gt;<br>&lt;p&gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;br&gt;&amp;lt;p&amp;gt;&amp;amp;lt;/p&amp;amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&amp;amp;lt;p&amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;lt;br&amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;pre class=”block-editor-rich-text__editable editor-rich-text__editable” role=”textbox” contenteditable=”true” aria-multiline=”true” data-is-placeholder-visible=”false” aria-label=”نوشتن متن پیش فرمت شده…” aria-autocomplete=”list”&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;strong data-rich-text-format-boundary=”true”&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;کانال &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;a href=”https://t.me/joinchat/AAAAAEbm-jqtoWEC4rQunw”&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;تلگرام &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;سایت &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;a href=”https://widio.ir”&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;ویدیو&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;br data-rich-text-line-break=”true” /&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;مزیت های مشاهده این سریال از سایت &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;a href=”https://widio.ir”&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;ویدیو&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt; عبارتند از: ۱- انتشار سریع (حتی از یوتیوب، آپارات، تلوبیون، نماشا، تماشا، دیدستان، میهن ویدیو، mp4، جعبه ، دالفک، آینت، نمایش، شبکه ما، ویدوفا و سایر سایت های اشتراک ویدیو زودتر منتشر می کنیم و رتبه اول گوگل از آن ماست) ۲- کیفیت خوب ۳- حجم کم (در هزینه های اینترنت خود صرفه جویی کنید)چرخ فلک نام مجموعه تلویزیونی به کارگردانی عزیزالله حمیدنژاد، بهرام عظیم‌پور و احسان عبدی‌پور و تهیه‌کنندگی مجید مولایی است. این سریال محصول شبکه یک سیما است و فیلمنامه این سریال اپیزودیک به قلم علیرضا طالب‌زاده نوشته شده‌است. آهنگسازی اپیزودهای ساخته شده توسط عزیزالله حمیدنژاد را ستار اورکی به عهده داشته و ساخت موسیقی اپیزودهای کارگردانی شده توسط بهرام عظیم‌پور و احسان عبدی‌پور را پیمان خازنی انجام داده‌است و خواننده تیتراژ آن سالار عقیلی است. موضوع اصلی سریال یک مفهوم اخلاقی است که در هر یک از داستان‌ها این موضوع تکرار می‌شود و بیشتر بازیگران در ابتدای هر قصه آدم فرعی هستند که در قصه بعدی به بازیگر اصلی بدل می‌شوند.این سریال در ۲۸ قسمت ۴۵ دقیقه‌ای در تابستان ۱۳۹۵ به روی آنتن رفت.مجری طرح: کامبیز دارابی، تدوین: محمدحسین غضنفری، طراح صحنه و لباس: حسن روح‌پروری، آهنگساز: پیمان خازنی و ستار اورکی، صداگذاری: آرش اسحاقی، طراح چهره‌پردازی: محمدرضا قومی، مدیرتولید: محسن صرافی و حیدر زرقومی، منشی صحنه: سهیلا کاشفی، تهمینه مرتضوی، ساناز هرندی، الهام اخوان، عکاس: علی حمیدنژاد، مدیر تدارکات: مهدی عباسی‌پور، حسین میرزامحمدی، مهدی رهبری، محمد علی‌محمدی و مشاور رسانه‌ای: هادی داداشی. بهناز جعفری،حمیدرضا آذرنگ،اندیشه فولادوند،سید مهرداد ضیایی،مهران احمدی،امیر آقایی،لیلا اوتادی،میلاد کی‌مرام،آشا محرابی،شبنم مقدمی،مریم بوبانی،فاطمه مرتاضی،لیندا کیانی،کیهان ملکی،افشین خورشید باختری،فتانه ملک‌محمدی،عباس غزالی،قاسم زارع،حسین سلیمانی،ترلان پروانه،علیرضا جعفری،فرزانه نشاط خواه،بهرام ابراهیمی،مهوش صبرکن،ستاره حسینی،لاله صبوری و… از بازیگران این مجموعه تلویزیونی بودند.svdhg ]vo tg; af;i Hd t;&lt;/p&gt;</p>