بهترین استتارهای نظامی جهان

 


کانال تلگرام سایت ویدیو                

بهترین استتارهای نظامی جهان – استتار عمرنگی و همپوشانی نیروی انسانی و تجهیزات با طبیعت است به گونه ای که از دید دشمن مخفی بماند

بهترین استتارهای نظامی جهان