گفتگوی چالشی رشیدپور با طلبه جوان در خصوص دستاوردهای ۴۰ ساله کشور و مقایسه آن با دوران پهلوی

0
380
 

کانال تلگرام سایت ویدیو

گفتگوی چالشی رشیدپور با طلبه جوان در خصوص دستاوردهای ۴۰ ساله کشور و مقایسه آن با دوران پهلوی